Nom: Pere

Anunci: Busco lloc a Vilanova i la Geltrú, o rodalia, el més pròxim al Centre de la Vila. Preferentment moblat. Busco entorn de confiança i serietat. PRESTACIONS-QUALITAT: La meva paraula i solvència. No conflictiu. No tindré pas animals de companyia. LLOGUER SOCIAL. DISPOSAT A PAGAR: L'establert, aproximadament, com a màxim el 30% de la "Pensió - Jubilació Mitjana" de la Catalunya. És a dir, 300 euros (3.600 € any). SERVEIS: Internet, Gas, electricitat i aigua, a càrrec meu. Preferentment, donats d'alta, per fer sols el canvi de titularitat. - - - IMPORTANT: Cèdula d'habitabilitat. Nombre d'habitacions: Indiferent, però necessàriament mínim 2. PÀRQUING INCLÒS, pago a part. CONTRAPRESTACIONS: No canonades de plom. No dipòsits d'aigua d'uralita. Accepto contracte de lloguer. Analitzaré les condicions. Estudiaré totes les ofertes.

Població: Vilanova i la Geltrú.

E-mail: p.ipids.cat@gmail.comComentaris